Tıp Ödülleri Başvuru Formu
Tıp Ödülleri Başvuru Formu

Aday BilgileriAdı Soyadı:
Doğum Tarihi:
Aday Fotoğrafı (*.jpg, .jpeg, .png dosyası olarak maksimum 5MB - Önerilen boyut 600x600)
Uzmanlık Alanı:
İletişim(Ev Tel No):
İletişim(Cep Tel No):
İletişim(E-Posta):
Çalıştığı Kurum ve Ünvanı:
Adres(Ev):
Adres(İş):

Araştırma:Araştırma Adı:
Araştırma Dosyası (*.pdf dosyası olarak maksimum 200MB):
Derginin Adı - Tarihi - Sayısı - 1:
Derginin Adı - Tarihi - Sayısı - 2:
Tübitak 2011 UBYT Dergi Listesine Göre Derginin Kategorisi:
Copyright © Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı